Eneo DoorSafe

Eneo DoorSafe - Bezkľúčové ovládanie vchodových dverí!

Eneo znamená elektromechanický uzamykací systém pre vchodové dvere, ktorý sa dá odomykať pohodlne za pomoci diaľkového ovládača, odtlačku prstov, ale aj cez smartfón. A otázku „ zamkol som vlastne” si už nikdy viacej nemusíte položiť, lebo dvere po pritiahnutí sa automaticky (podľa navoleného režimu) uzamknú. Viacbodový systém uzamyká na troch bodoch: tradične v strede cez jazýček a západku a dole a hore pomocou oceľových bolcňov alebo hákov. Na základe týchto skutočností vám systém ponúka vysokú odolnosť voči vlámaniu skĺbenú s vysokou úžitkovou hodnotou. Pohodlnejšie sa dverný systém už ani nedá užívať.

Dvere

Mysleli sme však aj na bezbariérové prístupy a tak je do systému ľahko integrovateľný aj pohon na automatické otváranie dverí. S režimami „deň” a „noc” systém DoorSafe Eneo vychádza v ústrety rôznym zvyklostiam pohybu cez vchodové dvere ich užívateľov. Tak napríklad v dennom režime sa dvere po uzatvorení zavrú len cez jazýček zámku, kdežto v nočnom režime sa uzamykajú aj prídavné uzamykacie body. Prepojenie krídla s rámom sa prevádza cez káble s Plug and Play zástrčkami čo taktiež napomáha jednoduchosti pri montáži a chybné prepojenie je takmer vylúčené. Ďalším dôležitým aspektom je že systém Eneo si vystačí s jednoduchým profil cylindrom a nie je nutnosť použitia drahých voľnobežných cylindrických vložiek.

Otváranie vchodových dverí odtlačkom prstu

Ovládanie jednoducho cez odtlačky prstov

Otvárajte svoje dvere maximálnou bezpečnosťou jednoduchým dotykom. Naprogramovanie rodinných príslušníkov, ale aj známych, alebo kamáratov nikdy nebolo jednoduchšie. Dokonalý systém snímača odtlačkov bol vyvinutý tak, aby bol odolný voči poveternostným podmienkam, ale aj násilnému zaobchádzaniu.

Otváranie vchodových dverí cez smartfón

Ovládanie s aplikáciou cez smartfón

Otváranie dverí na diaľku? Áno! S inovatívnym bezpečnostným systémom to je možné. Jednoducho si stačí stiahnuť aplikáciu do Vášho smartfónu. V prípade ak nieste doma, tak si môžete skontrolovať kto a kedy otvoril vchodové dvere. Majte svoje dvere pod kontrolou!

Otváranie vchodových dverí bezpečnostným kódom

Ovládanie cez bezpečnostný kód

Bezpečnostný kód, ktorý viete len  Vy a Vaša rodina. Nikto iný sa cez dvere nedostane. Kontrolný vstupný systém používa neprekonateľný 66 bitový kód. Váš bezpečnostný kód môžete meniť po zvolených časových intervaloch.

Otváranie vchodových dverí s kľúčenkou

Ovládanie cez diaľkový ovládač

Dvere sa vám podriadia na povel a „Otvor sa”, môžete brať takmer doslovne. Popri ľahko programovateľnom 66-Bit-kódovanom diaľkovom ovládači, reaguje otvárací mechanizmus aj na príložné transpondre (kľúčenka). 

Prednosti a výhody bezpečnostného systému Eneo DoorSafe

• Odomykanie pomocou diaľkového ovládača, ale aj na iné kontrolné vstupné systémy
• Vysoká odolnosť voči vlámaniu
• 66 bitové kódovanie 
• Denný a nočný režim

Prepojenie krídla s rámom sa prevádza cez káble s Plug and Play zástrčkami čo taktiež napomáha jednoduchosti pri montáži a chybné prepojenie je takmer vylúčené. Ďalším dôležitým aspektom je že systém Eneo si vystačí s jednoduchým profil cylindrom a nie je nutnosť použitia drahých voľnobežných cylindrických vložiek. Eneo DoorSafe je aplikovateľné na akékoľvek vchodové dvere vyrobené z plastu alebo hliníka.

Certifikát dôveryhodnosti

Bezpečné obchodovanie

Najúspešnejšie firmy vlastnia certifikát dôveryhodnosti EU. Skóringový systém certifikátu je založený na množstve premenných a je vytvorený štatistickými a matematickými metódami. Hovorí o tom, aká je pravdepodobnosť, že sa firma dostane do insolvencie.

Aké sú to protipožiarne dvere?

Užitočné informácie

Cieľom týchto dverí so špeciálnou konštrukciou je zabrániť rýchlemu šíreniu plameňov, dymu a tepelného toku. Z toho vyplýva, že umožňujú ...

Certifikát SSL

Najvyššia trieda bezpečnosti

Naša firma INTER-OKNO s.r.o. disponuje certifikátom bezpečnosti najvyššej triedy. Certifikát SSL sa uznáva celosvetovo. Sme radi, že ...

Pomôžeme Vám?