19
rokov
2005 - 2024
sk hu de

PROTIPOŽIARNEOZNAČENIE EI30

02/01/2019

ČO ZNAMENÁ OZNAČENIE EI30

Už ste niekedy videli pri špecifikácií vlastností dverí alebo okien označenie EI30, ale vôbec netušíte čo to znamená? Na začiatok vám prezradíme, že toto označenie nájdete iba pri dverách a sklách, ktoré disponujú protipožiarnou vlastnosťou.

Na opis kvality protipožiarnych dverí alebo skiel sa používajú viaceré značky, ktoré vám ako laikovi vôbec nemusia nič hovoriť. Nájdete tu označenie EN, EW alebo spomínané EI v kombinácii s rôznymi číslami.

Čo sa vlastne skrýva pod často používaným označením EI

Dôležité je uvedomiť si, že toto označenie hovorí o izolačnej  kvalite protipožiarnych dverí alebo použitých protipožiarnych skiel.

Za protipožiarne dvere sa považuje také dvere, ktoré by mali v čase požiaru odolávať neporušené určitý čas, prípadne zabrániť prechodu požiaru cez požiarny uzáver. Ako protipožiarne sklo je označované také sklo, ktoré sa používa na miestach kde je potrebná protipožiarna odolnosť, a teda tam, kde je nutná ochrana a bezpečnosť voči ohňu.

A práve na účel identifikácie takejto vlastnosti slúži označenie EI, ktoré určuje požiarnu odolnosť daných dverí alebo skla. EI trieda je technické označenie požiarnej odolnosti, ktoré okrem zabránenia prechodu plameňov a dymu tiež zaisťuje, že sa oheň po určitú dobu nedostane cez dvere alebo sklo na opačnú stranu.

Aký je rozdiel medzi EI a EW

Zatiaľ čo EI zabraňuje šíreniu tepla, EW iba obmedzuje šírenie tepla. Zásadný rozdiel je v tom, že označenie EI určuje teplotu priamo na povrchu požiarneho uzáveru na odvrátenej strane od požiaru a EW určuje množstvo sálajúceho tepla vyžarujúceho z povrchu 1 meter od požiarneho uzáveru na strane odvrátenej od požiaru.

Označenie EI teda spĺňa prísnejšie požiadavky protipožiarnej bezpečnosti. Sklá a dvere s týmto označením sa často používajú aj tam , kde je požiadavka na uzávery typu EW.

Čo znamená číslo 30 pri protipožiarnych systémoch 

Číslo 30 za označením EI označuje čas, a teda konkrétne dobu 30 minút. V súlade s označením EI30, sklo alebo dvere musia zadržať nielen plamene a dym, ale dokonca aj teplo po minimálnu dobu 30 minút bez akéhokoľvek úniku na odvrátenú stranu požiaru.

 

 

 

Zdielať na Facebook-u
Stretnutie v showroome

Prezentácia nášho showroomu, v ktorom si ukážeme jednotlivé typy našich okien, dverí a posuvných systémov vo forme zabudovaných funkčných vzoriek. Následná ukážka našej výroby a na záver konzultácia Vášho projektu do posledného detailu v zasadacej miestnosti pri chutnej káve.

Loading...
Prosím čakajte...