19
rokov
2005 - 2024
sk hu de

Viacnásobné uzamykanie

Viacnásobné uzamykanie

Bezpečnostný systém vchodových dverí

Dbajte na bezpečnosť Vašich vchodových dverí!

Bezpečnostné systémy sa starajú o ochranu a bezpečnosť tam, kde od toho veľa závisí: pri vchodových dverách. Vďaka inteligentným technológiám je možné dokonale kombinovať a sú ľahko doplniteľné v súlade s požiadavkami. Týmto sa vytvárajú také špecifické riešenia, ktoré spĺňajú aj všetky najvyššie stanovené požiadavky na bezpečnosť a funkčnosť. Okrem toho skupina produktov otvára nové dimenzie pohodlia pri manipulácii. Pohodlnejšia bezpečnosť pre všetkých obyvateľov domu. Bezpečnostné systémy sú použiteľné pre všetky vchodové aj vedľajšie vchodové dvere.

Viacnásobné samouzamykacie uzáverové systémy dverí 

V zhone ste zabudli vchodové dvere uzamknúť? S celosvetovo jedinečným riešením „2 v 1” vám GU SECURY ponúka bezpečný pocit, že robíte veci správne. Po pritiahnutí krídla dverí sa dvere uchytia západkami v ráme, ktoré sú zabezpečené voči spätnému vtlačeniu a tak bezpečne spoja krídlo s rámom. Dvere sa uzamknú automaticky bez toho aby ste museli myslieť na dodatočné zamykanie s kľúčom. GU SECURY je ideálne  riešenie proti nezvaným hosťom. Systém vám ponúka popri bezpečnosti aj vysoký komfort užívania. Keď ste doma, chcete mať možnosť si dvere zvnútra ľahko otvoriť. Tu postačí obyčajné stlačenie dvernej kľučky smerom dole a automatické uzamykacie bolcne a západky sa vtiahnu dovnútra.

Prednosti a výhody bezpečnostného systému GU SECURY

• GU SECURY uzatvára a uzamyká v jednom takte (riešenie „2 v 1”).
• Viacnásobné uzamykania GU pre viacnásobnú bezpečnosť! Je to tak jednoduché, keď chcete na fasádne, vonkajšie alebo vnútorné dvere nainštalovať "bezpečnosť": S viacnásobnými uzamykaniami GU-SECURY získate bezpečnostný systém, individuálne vyriešený pre Vašu vstupnú situáciu.
• Rámové diely uzamykacích bolcňov sú hĺbkovo nastaviteľné (prítlak), čo vám umožňuje exaktné nastavenie prítlaku krídla dverí na mieste osadenia.
• Z dôvodu neustáleho viacbodového uzamykania dverí predchádzate svojvoľnej deformácii (skrútenia) sa dverného krídla.

Automaticky viacnásobne uzamknuté: GU-SECURY Automatic – zámok na jedno kliknutie

Automaticky uzamknuté!

Zámok GU-SECURY Automatic zabezpečuje bezpečnosť automaticky: Dvere stačí dovrieť – automaticky, bez potreby uzamykania, sa vysunú strelkové závory 20 mm zo zámku.

Automatická strelková závora

Automatická strelková závora

Komfortný uzáverový systém GU-SECURY Automatic, napr. pre domové a bytové dvere. Jednoducho nechať dvere zapadnúť do zámku: automatické strelkové závory sa po zavretí automaticky vysunú o 20 mm a sú zabezpečené proti spätnému zatlačeniu – dvere sú zaistené bez uzamknutia. Uzáverové systémy sa dajú kedykoľvek otvoriť zvnútra kľučkou a zvonku otočením kľúča.

Automatická strelková závora a denné odomknutie

Automatická strelková závora a denné odomknutie

Majú Vaše domové dvere zostať počas dňa otvorené? So systémom GU-SECURY AutomaticTE s denným odomknutím môžete ručne zrušiť automatické blokovanie, napríklad aby ste zabezpečili trvalé uvoľnenie dverí počas dňa.

Automatická dvojitá strelková závora

Automatická dvojitá strelková závora

Mimoriadne stabilný, samouzamykateľný systém – GU-SECURY Automatic4, napr. pre domové a bytové dvere. Dve masívne závory a automatické strelkové závory po pritiahnutí dverí automaticky vyskočia o 20 mm a sú zabezpečené proti spätnému odtlačeniu.

Automatic – čap

Automatic – čap

Viacnásobné uzamykania GU-SECURY Automatic AB2 pre všetky vstupné bytové dvere so systémami oceľových zárubní. Dve automatické kolíkové závory po pritiahnutí dverí vyskočia automaticky o 20 mm, zamknú do oceľových puzdier a sú zaistené proti spätnému odtlačeniu.

Automatic-Comfort

Automatic-Comfort

Pri GU-SECURY Automatic AC máte pri opačnom usporiadaní dverového kovania a cylindrických vložiek voľný pohľad na cylindrickú vložku. Takto môžete dvere kedykoľvek kľúčom komfortne otvárať a zatvárať zvnútra, ako aj zvonku.

Automatic – s panikovou funkciou

Automatic – s panikovou funkciou

(s panikovou funkciou E pre jednokrídlové dverové systémy) S týmto variantom GU-SECURY Automatic vybavíte dvere s najvyššími požiadavkami na ochranu proti vlámaniu, protipožiarnu ochranu a vhodnosť pre únikové dvere; preskúšané podľa normy DIN EN 179 a 1125. Ďalšie panikové funkcie nájdete v prospekte WP00330-00-2-2 "Mechanické a mechatronické zadlabávacie zámky a viacnásobné uzamykania".

"Zabezpečené, bez uzamknutia!"

Spojte bezpečnosť a komfort! Mechanické samouzamykacie uzáverové systémy od Gretsch-Unitas nahrádzajú manuálne preduzamykanie kľúčom. Nezáleží na tom, či v protipožiarnej, panikovej alebo súkromnej oblasti bývania: Systémy GU Vám ponúkajú komfortné riešenie pre každú oblasť použitia.

Odolnosť proti vlámaniu RC / VdS

Ochrana proti vlámaniu RC - Preskúšané a certifikované pre rozličné bezpečnostné triedy pre individuálne nároky na odolnosť proti vlámaniu.

Škodová prevencia VdS - Ocenené a kvalifikované podľa individuálnych smerníc na prevenciu proti škodám prostredníctvom spolku odborných poisťovateľov.

Samouzamykacie systémy - viacnásobné uzamykania

Bezpečnosť vchodových dverí

• Zvýšená ochrana proti vlámaniu
• Poistná ochrana vďaka automaticky uzamykateľným zámkom: Dvere sú vždy uzamknuté!
• Prestaviteľné strelky a strelkové závory: Uzávery sú použiteľné vpravo a vľavo podľa DIN
• Rozsiahly program príslušenstva GU-SECURY
• Strelková závora zabezpečená proti spätnému zatlačeniu
• Dodávateľné aj pre "bezbariérové stavby" podľa DIN 18040
• Paniková funkcia: Paniková funkcia E pre použitie s kovaním pre uzávery dverí podľa EN 179 a EN 1125
• Funkčne bezpečné bez voľnobežnej cylindrickej vložky: Pre GU-SECURY Automatic sú použiteľné všetky bežné profilové cylindrické vložky!

Zdielať na Facebook-u
Stretnutie v showroome

Prezentácia nášho showroomu, v ktorom si ukážeme jednotlivé typy našich okien, dverí a posuvných systémov vo forme zabudovaných funkčných vzoriek. Následná ukážka našej výroby a na záver konzultácia Vášho projektu do posledného detailu v zasadacej miestnosti pri chutnej káve.

Loading...
Prosím čakajte...